Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Från Fjällmossen till Kopparbo


När Kopparbo växte vid 1900-talets början kom många av de nya invånarna från Kolmårdsskogarna norr om Kopparbo. Numera ligger skogarna ganska öde, men förr bodde här samhällets fattigaste i backstugor och torp. Av deras hus ser man idag knappast några spår men flera av nybyggarna i Kopparbo härstammade från dessa seglivade backstugesittare.

Som exempel kan vi följa några ättlingar till Jonas och Anna Greta Jonsson. De var födda i slutet av 1700-talet och hade totalt 7 barn. Jonas var flera gånger straffad för stöld. 1847 flyttade de till Holmen som var en backstuga under Stavsjö. HolmetappanDen låg norr om myren Fjällmossen på gränsen mellan Östergötland och Södermanland. Fadern kallades följaktligen "Jon på Holmen".

Stugan är borta sedan länge, endast grunden och en stenhög finns kvar. Dessutom finns där en fin mossbelupen trappstenshäll. Ännu i mitten av 1900-talet kunde man se lämningar av de åkertegar som hjälpte till att försörja familjen. Nu är allt igenvuxet. Hembygdsföreningen har markerat platsen med skylten "Holmetäppan".

Jonas och Anna Greta dog 1871 resp. 1870 och är begravda vid Krokeks ödekyrka.

Dottern Brita Katarina tvingades lämna hemmet redan i 10-årsåldern och bodde utackorderad på olika torp och backstugor. 17 år gammal blev hon piga vid Stavsjö och Papptorp. Hon fostrade flera barn, varav några blev nybyggare i Kopparbo. Hon blev farmor till Fritiof Gustafsson i Gustavsberg och mormor till Maria Palm i Ekenberg.

Sonen Anders Peter kom som arbetare till Sjöstugan där han gifte sig med fosterdottern Brita Maria. Han blev sedan morfar till Fritiof Gustafsson, vars föräldrar alltså var kusiner.

Sonen Karl Johan föddes 1837. Han arbetade som dräng bl.a. vid St. Lövhälla och Lövbråten. Han gifte sig 1858 med Anna Lovisa och efter några år på Holmetäppan flyttade de till Johannisberg, öster om Mörkhult, där de bodde resten av livet.

De fick 6 pojkar och 6 flickor och hade det mycket fattigt. När Karl Johan avled 1884 blev det ännu svårare. Några barn hade då lämnat hemmet, men äldste sonen Albert kom hem och tog hand om torpet. Han var då 21 år gammal medan yngsta syskonet bara var 11 månader.

Det fanns ett jaktvapen vid Johannisberg och det berättas att Per Edvard redan som 12-åring sköt sin första älg. Det lär varken ha varit på lovlig tid eller på lovlig mark. Men i de glesbebyggda Kolmårdsskogarna var risken för upptäckt inte så stor.

De 12 barnen Karlsson klarade svälten och fattigdomen. Flera av flickorna blev väverskor i Norrköping medan pojkarna bosatte sig vid Kopparbo, utom Albert som blev kvar på Johannisberg. Han arbetade bl.a. som timmerarbetare och som smed vid Marmorbruket. Han gifte sig med Elin. Ättlingarna använder (2002) Johannisberg som sommarbostad.

Emma flyttade som piga till gården Nöden 1884 och därifrån till Holmtorps såg. Hon gifte sig och fick sonen Rickard 1895. Omkring 1910 bodde hon tillsammans med sin syster Hilma i Norrköping där de arbetade som väverskor. Emma var änka och Rickard arbetade som "springgosse". Hilma var också ensamstående och hade två barn, Nils och Gunnar. Gunnar växte upp som fosterbarn hos sin morbror Robert vid Råbäck i Kopparbo.

Robert byggde Råbäck i Kopparbo Se beskrivning.

Hjalmar gifte sig och flyttade till Lybäck vid Kopparbo. Dottern Tora bodde kvar vid Lybäck och gifte sig med Olle Johansson från Hagstugan (Gruvstugan).

JohannisbergPer Edvard gifte sig och bosatte sig vid Holmtorp (Oxåker). 1903 byggdes fastigheten Hagaborg vid Kopparbo och familjen flyttade dit. Han arbetade i marmorindustrin och i Timmergata tegelbruk. Han och Robert åtog sig diverse arbetsuppgifter. De bröt sten vid diabasbrottet vid Timmergata, gjorde husgrunder i Kopparbo och byggde stenkajer vid Bråviken mm.

Fredrik gifte sig och flyttade 1907 till fastigheten Björken där han bodde med fru och 8 barn. Han arbetade bl.a. vid marmorgruvan "Hagbrottet".

Axel bodde som gift på Råbäck, men flyttade 1913 till den nybyggda fastigheten Leonardsberg. Han var
tegel-, marmor- och skogsarbetare.

Fyra bröder Karlsson bodde alltså utefter Kvarsebovägen vid Kopparbo i fastigheterna Lybäck, Hagaborg, Leonardsberg och Björken. Husen låg på mark som tillhörde Lövsgata.

Nere i Kopparbo bodde tre barnbarnsbarn efter backstuge-sittarna på Holmen; i Ekenberg, Gustavsberg och Råbäck.