Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Fritiof Gustafsson


Fritiof Gustafsson

föddes 1882 i en liten stuga vid Sjöstugan. Hans far Gustaf Andersson byggde sedan Gustavsberg dit familjen flyttade kring 1889.

Fritiof var äldst bland 7 syskon och bodde i Kopparbo hela sitt liv. Han gifte sig med Matilda Hertz och flyttade till Framnäs som han byggde 1906. 1920 blev han arrendator på Lövsgata. Efter faderns död 1931 övertog han Gustavsberg.

Fritjof var i grunden fiskare (se bild om vinterfiske) men hjälpte till med det mesta, framför allt snickeriarbeten. Han arbetade dessutom som gårdskarl hos sommargästerna.

1938 avstyckades Bäckängsvägen 14 och där byggde Fritiof ett hus åt dottern Dagmar.

Fritiof dog 1959.


1943 Årsmöte Vägför
Fritiof var också aktiv i Vägföreningen. Här ett foto från årsmötet 1943


1945c Isfiskare
Fiskelaget nedanför Bäckängen, 1943. Fritiof Gustafsson i mitten. Till höger om Fritiof står Nils Bertil Laveryd, vars mormor varit torpardotter i Karlslund och klasskamrat med Fritiof.