Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Sjöstugans historia - del 2


Stenbäcks lämnar Sjöstugan

1953 sålde familjen Stenbäck större delen av fastigheten till köpman Thure Larsson.

Den västligaste delen avstyckades emellertid och slogs ihop med mark från Tåby sockenallmänning och blev Bäckängsvägen 16. Här hade Karl Johan byggt bostadshus med diverse uthus. Men även denna fastighet såldes efter Karl Johans död 1961 och sedan fanns ingen Stenbäck kvar på Sjöstugan.

Den större fastigheten delades senare i tre fastigheter. Två av dessa låg kring befintliga bostadshus. Delfastigheten närmast vattnet innehöll till en början bara en sjöstuga men bebyggdes med boningshus 1974.


Sjöstugans gamla område

är nu uppstyckat i fyra fastigheter:
Bäckängsv 13
Bäckängsv 16
Bäckängsv 18
Bäckängsv 20


Se även ett flygfoto från 1952 över området.


1912c Backravinen Sjostugan
Del av vykort från 1912 som visar: Karl-Johans hus och lada - är nu gästhus. Gustavsbergs lada och uthus. Stora boningshuset Sjöstugan. Gustavsbergs uthus och två bostadshus. Framför dessa lilla boningshuset Bäckstugan och längst bort Höganäs.


2008 Backravinen Sjostugan
Ungefär samma perspektiv 2008. Alla hus inklusive sjöstugorna har upprustats. Några nya har tillkommit: Det vita huset i mitten byggdes 1938. Det bruna, som skymtar bakom träden, byggdes 1974.


1955 Sjobodar1955 Sjobod
Stenbäcks två sjöbodar. Foto 1955. Till höger: Närbild på övre sjöboden. Foto 1955.