Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Kalle Stenbäck


Arbetsdagbok

Kalle Stenbäck noterade från 1914 sitt arbete och sina inkomster i en "arbetsdagbok". Där kan man läsa hur det var möjligt att klara försörjningen för en familj i Kopparbo under första hälften av 1900-talet. I sin ungdom arbetade han antagligen vid Lövsjö såg i Nöden, men då hade han också mycket arbete med att bygga sitt hus som skulle vara klart före hans giftermål 1909.

Kalle var i grunden fiskare, men under delar av året kunde han skaffa bättre förtjänster genom att hjälpa sommargäster. Han arbetade då som snickare eller som kroppsarbetare. Men det gällde att vara stark och frisk!

Skötfiske och notfiske stod för huvuddelen av inkomsterna. Han arbetade oftast i lag med andra och fångsten såldes huvudsakligen via Fiskeriföreningen. Men han sålde främst abborre och gädda till sommargästerna vilket säkerligen gav högre pris.

Han arbetade i stort sett åt alla sommargästerna vid stranden. Han hjälpte till att ställa upp badhusen inför sommaren, han hjälpte till med flytt till och från Kopparbo. Han gjorde arbeten i trädgårdarna.

Mellan 1925 och 1929 hjälpte han till att rusta Karlslund.

Men det mesta arbetet gällde Fridhem. Han började arbeta där redan under C A Petterssons tid. Men från 1930 var han halvtidsanställd gårdskarl åt konsul Månsson. Han skötte trädgården och reparerade trappor och bodar. Under åren 1930 till 1942 arbetade han ca 1000 timmar per år. Vid större arbeten anlitade han också andra ortsbor som t ex när en brunn skulle grävas eller när terrasser eller bryggor skulle anläggas.

Han arbetade också åt Vägföreningen, speciellt när vägen upprustades på 1930-talet. Staket skulle flyttas, diken skulle grävas och grus skulle spridas.


Bärgning av dykare

Ett något udda och numera helt okänt arbete var att bärga dykare ur Lövsjön. Man flottade timmer över sjön till sågen. Men det hände att stockar låg för länge i vattnet så att de sjönk. För att hålla sjön ren måste dessa bärgas. Han fick från 20 till 35 öre per bärgad stock.


Laga skötar

Han lagade skötarna åt sommargäster som tydligen inte hade den förmågan själva. Han arbetade t.ex. 40 timmar åt Harry Brandelius som tydligen föredrog Bråviken framför "Gamla Nordsjön som svallar och brusar".


Rodd över Bråviken

Några gånger per år fick Kalle tjänstgöra som färgkarl över Bråviken. Lönen var 75 öre eller en krona beroende på antal passagerare.


Handtillverkade åror

Ett par åror kunde man få från Kalle för ca 3 kronor. Han hjälpte också till att laga båtarna.


Badhus upp och ner

Flera sommargäster hade badhus som var nerplockade över vintern men skulle pusslas ihop på försommaren. Kalle utförde dessa arbeten för mellan 1 och 2 kronor. Han byggde också en del av badhusen.


1904 Stenb kort
MMS 1904 - Vid sidan av arbetet fanns det också ekonomiskt utrymme för lite flärd. Kalle lät trycka egna kort inför nyåret 1905. Detta kort skickades till hans syster Viktoria i Norrköping. Portot kostade 5 öre när 1 timmas arbete gav ca 40 öre.