Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Lars Johan Pettersson


Kopparbokungen

Lars-Johan och hans familj präglade Kopparbo under närmare 100 år. Det började 1882 då Lars-Johan kom till Lövsgata som torpare. Han köpte torpet 1903 och några andra torp och ägde därmed all mark i Kopparbo öster om bäcken. Det slutade ca 100 år senare då den siste Pettersson sålde sitt sommarställe. Lars-Johan var gift tre gånger och fick sex barn. Kring 1930 ägde familjen Pettersson fastigheterna Lövsgata, Strå, Berga, Eriksdal och Stora Kopparbo efter att ha sålt flera andra fastigheter till grannarna.

Lars-Johan bodde i Lövsgata tills han pensionerade sig 1910 och flyttade till sjöstugan på Fyrudden. Där, vid ångbåtsbryggan, såg han allt som hände i Kopparbo. Han bodde där i tio år innan han avled 1920.


Lars Johan Pettersson föddes 1842 på gården Krullen i Kvarsebo. Hans far, Peter Ersson, var torpare och nämndeman. Lars Johan fick fyra yngre syskon som uppnådde vuxen ålder. Han arbetade som dräng på några gårdar kring Kvarsebo innan han kom till torpet Marielund vid Skvättan. Där gifte han sig med pigan Anna Månsdotter. Hon födde döttrarna Emma 1870, Anna 1872 och Johanna 1874. Lars Johan var inte bara torpare utan ägnade sig även åt fiske i Bråviken där han arrenderade ett större fiskevatten.

Han märkte att fisket var mycket bra utanför Kopparbo. Därför flyttade familjen som torpare till Lövsgata 1882. Lars Johans 20 år yngre bror Karl Erik flyttade med som dräng. Hustrun Anna dog i influensa 1890 och Lars Johan blev ensam med tre barn.

Lars Johan gifte om sig 1892 med Hulda Carlsdotter från V Husby, född 1862. De fick sönerna Carl David 1893, Johan 1894 och Ivan 1898. Hulda dog i lungsot 1900. Två år senare gifte sig Lars Johan med Sofia Andersson, född 1853. Lövsgata friköptes 1903 och då köpte Lars Johan även torpen Kopparbo och Karlslund. Han styrde det mesta i Kopparbo och kallades Kopparbokungen.

I början av 1900-talet avstyckade han mark till tomter, både nere i Kopparbo och utefter södra sidan av Kvarsebovägen. Den vanligaste överenskommelsen var att man hade "nyttjande och besiktningsrätt i 50 år". Det bestämdes också hur mycket som fick byggas på tomten och att man själv fick hålla stängsel. Kreaturen gick ju på skogen på den tiden. Även tomter för sommarboende avstyckades.

L.J Pettersson var driftig och kunnig och engagerade sig i den kyrkliga och kommunala verksamheten. Han var ledamot av kommunal-nämnden, fattigvårdsstyrelsen och kyrkorådet. Pettersson var även kyrkvärd. I Bråbo häradsrätt var han nämndeman under fyra år.

1910 lämnade han skötseln av gården och bosatte sig på Fyrudden vid ångbåtsbryggan. Han ägnade sig åt fiske och trädgårdsskötsel samt ansvarade för fyren. Han avled 1920. Hustrun Sofia flyttade till sin syster och vid Lövsgata hölls auktion. Gården utarrenderades.

Flera av hans barn bodde också i Kopparbo.


1905c Lars Johan Petersson1893c Lars Johan och Hulda Peterssom med son
Lars Johan Pettersson. Till höger: Lars-Johan med andra hustrun Hulda samt en son, osäkert vilken.