Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Familjen Wigren


Anna och Karl-Emil Wigren flyttade till Berga 1901.

De bosatte sig först i det äldre huset med nuvarande adress Klumpstugev 12. Kring 1910 flyttade de tvärs över vägen till Klumpstugev 13, där de uppfört ett hus som flyttats från Kvarsebo. De hade barnen Harald född 1899 och Olga född 1906.

Olga gifte sig med Bengt Lööf och övertog huset vid Klumpstugev 12. De fick två döttrar. De flyttade så småningom till Norrköping och bodde sedan i Berga bara under somrarna.

Harald förblev ogift och bodde liksom sina föräldrar vid Berga resten av livet.

Wigrens livnärde sig huvudsakligen på fiske. Emil och Harald hade sin sjöbod längst bort vid Strandvägen.

Emil dog 1950, Anna 1951 och Harald 1952. Det var fisken som tog död på Harald. Han satte ett fiskben i halsen och fick infektion med blodförgiftning.

Fler bilder på Anna och Emil.

1932c Anna och Karl Emil Wigren
Anna och Emil Wigren 1932


1945c Harald o Emil Wigren vid sjobod ret
Far och son Wigren på sin arbetsplats vid bryggan (foto ca 1945).


1945c Fiskarna Wigren med barn1949 Erik Pettersson o Harald Wigren
Emil (sittande) tillsammans med Harald och barnbarnen Marianne och Anna-Britt. (Närmast ett sommarbarn): Till höger: Harald Wigren (höger) på ön Kalven tillsammans med kusinen Erik Pettersson. Eriks dragspel till vänster.