Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Familjen Karlsson i Bäckängen


Torpet Bäckängen har sedan 1830-talet gått i arv inom familjen Karlsson.


Carl Theodor Carlsson

kom till Bäckängen från Nyalund 1866 med hustru Carin och sönerna Carl Leander och Johan. Vid Bäckängen föddes sedan ytterligare 6 barn.


1883c Carl Teodor Carlsson
Carl Theodor Carlsson 1883.


Sonen Johan

övertog arrendet 1901 då fadern dog.


1899c Johan Karlsson1899c Elin Andersson
Johan och Elin Karlsson vid giftermålet 1899


 Johans son Nils

"Nisse i Bäckängen" övertog arrendekontraktet 1938. Innan dess bodde han i Framnäs.

I yngre år arbetade han vid Timmergata Tegelbruk, vid Lövsjö ångsåg och vid Marmorbruket. Men han måste samtidigt arbeta som fiskare och sköta jordbruket, huvudsakligen för egna husets behov. 1944 blev han yrkesfiskare på heltid.

Nisses kassabok från åren 1941 till 1953 ger en intressant inblick i hur man klarade att överleva på ett litet torp. Man kan där också se hur viktig strömmingen var för ekonomin.

1941 kom den s k ensittarlagen vilken medförde att Nils kunde friköpa fastigheten.

Nisse hade flera förtroendeuppdrag. Han var också aktiv i vägföreningen. Han föddes i Bäckängen 1899 och dog där 1955. Han hade tre barn


1919c SvenElinTyraJohanNils1952c Nils och Ingrid Karlsson Backangen
Elin och Johan Carlsson med barnen Sven, Thyra och Nils. Foto ca 1919. Till höger: Nils och Ingrid Karlsson ca 1952.


Nils' son Georg

övertog Bäckängen. Även han var mycket engagerad i Vägföreningens arbete.


1960c Jojje i Backangen
Georg "Jojje" Karlsson ca 1960


Georgs son Nils

övertog Bäckängsvägen 2. Han var alltså sonsonsonson till den förste torparen Carl Theodor Carlsson. Nils dog 2008 och hans syster Eva-Karin tog över.


2003 Nisse faller trad
Nils Karlsson var en stor tillgång för Vägföreningen. Här röjde han i skogen (2003)