Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Bäckängens kassabok


Nils Karlssons anteckningsbok, som tjänstgjort som kassabok för åren 1941 till 1953 finns bevarad. Anteckningarna är inte fullständiga men ger en bild av de ekonomiska förutsättningarna för arrendatorn.

Under de första åren (1941-1943) arbetade Nils nästan heltid åt Marmorbruket. Detta gav inkomster på ca 2000:- / år. Utöver detta gav det egna jordbruket 1941 ett netto på 413:- plus uttag för egen konsumtion 505:- (se faktaruta)

Dessutom tillkom fisket som 1941 gav inkomster på 655:- och utgifter på 130:-. Fisken såldes för ca 25 öre/kg till föreningen och mellan 60 och 80 öre/kg till privatpersoner. Fisket gav dessutom bidrag till hushållet.

Strömmingsfisket blev alltmer betydelsefullt och fångsterna allt större. Dessutom ökade kilopriset från ca 25 öre i början av 1940-talet till ca 75 öre 1953. Men priset varierade beroende på avsättningsmöjligheterna.

Arbetet åt Marmorbruket upphörde och ersattes av några månaders tillfälliga påhugg per år, främst på vintern. Det kunde gälla arbete vid Timmergata Tegelbruk, huggning för Tåby Sockenallmänning, vägarbete åt Kopparbo vägförening och trädgårdsarbete åt sommargäster.

Mjölkförsäljningen upphörde efter några år och ersattes av uppfödning av gödkalv. Dessutom drygades inkomsterna ut med försäljning av ägg och bär. Se faktaruta för 1949.


Bland kassabokens noteringar om in- och utgifter för jordbruket för 1941 märks:

Inkomster:
Mjölkförsäljning 340:-
Potatisförsäljning 172:-
Sålt Stjärna 225:-
Sålt Hjärtros' kalv 85:-

Utgifter:
Tjur till Hjärtros (Forsberg) 2:-
Inköp av gris 50:
Hyra tröskverk (Forsberg) 12:-
Virke 44:-
Hjälp med vårplöjning (Andersson, Erikslund) 21:-
Hjälp med höstplöjning 30:-

För eget bruk:
Hushållsgrisen 94 kg à 2:- 180:-
Potatis och rotfrukter 150:-
Mjölk 3 liter/dag à 25 öre/liter 175:-


Försäljning från jordbruket 1949:

5 gödkalvar ca 270:-/st
(inköptes för ca 50:-/st)
Kalvskinn 7:- Höna 3:-
8 tjog ägg à 3,50/tjog
Ca 1000 kg potatis à 20 öre/kg
Ca 20 liter jordgubbar à 1,60/liter
Ca 16 liter sv vinbär à 1:-/liter
Ca 80 liter hallon à 1,50/liter

Dessutom för eget bruk:
Hushållsgrisen 260:-
Kalvkött 75:-
Potatis 100:-
Mjölk 250:-


Potatis
1941 såldes potatisen för 12 öre/kg. Sammanlagt producerades över 1500 kg. Den levererades bl a till
E Stenbäck
O Stenbäck
K Stenbäck
Aron Hugo
Gustaf Svensson
Eklöv
Doktor Forsbrand
Konsul Månsson (inkl frakt till Norrköping)

Inflationen var kraftig på 1940-talet. 1949 hade potatispriset ökat till 20 öre/kg.