Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Johan Edlund


Johan Edlund (f. 1854)

var son till Peter Persson

Johan tog över som torpare i Lilla Kopparbo när han gifte sig 1879. 1891 flyttade han till sitt då nybyggda Höganäs, Han arbetade som timmerman och deltog i byggandet av flera hus i Kopparbo. Han och hustrun Matilda fick 7 barn. Johan var dåligt simkunnig och enligt intervju med August Stenbäck så blev Johan livräddad av August minst tre gånger.

Några av barnen bodde även som vuxna i Höganäs men under 1920-talet flyttade de från Kopparbo. Johan ägnade sig alltmer åt fisket. Han lämnade Kopparbo 1931 och dog 1933.


1880c Johan Edlund1920c Johan Edlund
Johan Edlund ca 1880 och 1920.


1920 Johan E barn barnbarn
Johan Edlund har besök av barn och barnbarn. Foto taget 1920 av en fotograf som gick runt i Kopparbo.


1918 Höganäs Hulda Hennig Johan
Johan Edlund till höger tillsammans med dottern Hulda och mågen Henning Eklöw framför Höganäs.. Foto ca 1918.


1920c Motorcykel
Även om Bäckängsvägen var dålig på 1920-talet gick det att komma fram med motorcykel. Här Henning Eklöv med hustrun i sidvagnen. Foto ca 1920.