Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Torp och torpare i Kopparbo


Från 1600-talet kontrollerades Kopparbo av bönderna på Vikbolandet

Östra delen av Koppabo
Området mellan Bråviken och Lövsjön öster bäcken genom Kopparbo ägdes på 1600-talet av Timmergata gård.

De närmaste och bördigaste delarna av marken brukades direkt av ägaren till Timmergata. Områden längre från gården uppläts till torpare. På en karta från 1695 finns sju torp namngivna, varav två i Kopparbo:

Stora Lövsgata (kring nuvarande fotbollsplanen)
Lilla Löfsgata (Lopptäppan)

Genom århundradena skapades fler torp, medan några slogs samman. År 1870 fanns det totalt 21 bosättningar på Timmergatas marker. Av dessa låg 4 i Kopparbo.


Västra delen av Koppabo
Området väster om bäcken ägdes av Tåby Sockenallmänning. Där etablerades det första torpet 1820 och det andra 1850.


Torp i Kopparbo
Före 1700:
Redan på 1600-talet slogs Stora och Lilla Löfsgata samman. Under lång tid var detta det enda torpet i Kopparbo. Lövsgata låg utefter bäcken ovanför backen till stranden vid nuvarande Kopparbovägen 24, 26 och 28. Se karta.

1700-talet
På 1700-talet tillkom bebyggelse vid Koppartorpet, senare kallat Kopparbo, som låg vid slutet av nuvarande Kopparbovägen.

År 1800 bodde det i dessa två torp 17 personer. Men under 1800-talet etablerades flera nya torp:

1810 delades Kopparbo på två torp
- Stora Kopparbo vid slutet av Kopparbovägen
- Lilla Kopparbo vid nuvarande Klumpstugan (Klumpstugestigen 23).
1820 Sjöstugan vid nedre delen av Bäckängsvägen
1850 Bäckängen vid övre delen av Bäckängsvägen
1860 Karlslund vid Järngruvevägen 17.

År 1870 bodde det på dessa 6 torp ca 40 personer.

Timmergata avvecklade sina torp i slutet av 1800-talet då delar av marken hyrdes ut till sommargäster och då resten av marken i Kopparbo fick hyras av Lars Johan Pettersson på Lövsgata.

Torpen på Bäckängssidan friköptes inte förrän på 1940-talet.


Torpare i Kopparbo
Torparna utgjorde på sin tid Kopparbos "överklass". De hade ofta stora familjer. Övriga var drängar och pigor som ofta flyttade efter några år. Det fanns också en hel del inhysta fattighjon.

De första torparna kom från omgivningarna. Några bodde i området under flera generationer. Speciellt har många personer ur släkten Stenbäck bott i olika delar av Kopparbo under lång tid.

Som exempel på torparnas levnadsvillkor har två torpare och en torpardotter följts från vaggan till graven:
Daniel Danielsson, torpare på Lövsgata 1767 - 1798
Erik Gustafsson, siste torparen på Lövsgata 1864 - 1882
Signe, torpardotter på Karlslund 1885 - 1895


1986 Lovsgata stuga

Bostadshuset på Lövsgata under 1800-talet. (Huset numera rivet, bilden är från 1986)